WYBIERZ SWÓJ JĘZYK

 

 

CHOOSE YOUR LANGUAGE

PL                ENG

Czasopismo Gospodarka w praktyce i teorii  ukazuje się od 1997r. Zostało stworzone w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego z myślą o popu-laryzacji osiągnięć naukowych z dziedziny ekonomii, a w szczególności
w celu demonstrowania związków teorii z praktyką gospodarczą. Podążając z duchem czasu uzupełniamy formę edycji czasopisma
o elektroniczną i poszerzamy edycję o wersję anglojęzyczną.

 

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych publikacją naj-nowszych wyników badań naukowych z dziedziny nauk ekonomicznych. Naszą misją jest stworzenie platformy wymiany poglądów i doświadczeń, integracja i rozwój środowiska naukowego oraz popularyzacja wiedzy
w trybie open access.

 

Kolejne numery czasopisma w zakładce PISMO >>>

 

Gospodarka w praktyce i teorii / Economy in Practice and Theory