Informacje o piśmie

 

Nazwa: Gospodarka w praktyce i teorii / Economy in Practice and Theory

ISSN: 1429-3730

Typ: drukowane i elektroniczne pismo naukowe
        dostępne w trybie open-access

Język: polski i angielski

Dziedzina naukowa: nauki ekonomiczne

Zasięg: międzynarodowy

Częstotliwość wydawania: 4 numery rocznie

Dostęp: online: www.gospodarka.uni.lodz.pl

 

WYBIERZ SWÓJ JĘZYK

 

 

CHOOSE YOUR LANGUAGE

PL                ENG

Gospodarka w praktyce i teorii / Economy in Practice and Theory